Stvrzenka Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni / cca 1930

MP 1458

Fénix, životní pojišťovací společnost ve Vídni

DL

cca 1930