Korespondence k provizi válečné půjčky Kotva, společnost ku pojišťování kapitálů a důchodů na život / cca 1910

MP 1604

Kotva, společnost ku pojišťování kapitálů a důchodů na život

A4+

cca 1910

Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben --------------- Kotva Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]