Obálka Veřejnoprávní pojišťovna proti škodám (dříve Offentlich-rechtliche Sachversicherungsanstalt) / 1946

MP 2361

Veřejnoprávní pojišťovna proti škodám (dříve Offentlich-rechtliche Sachversicherungsanstalt)

Habendorf

1946