Stvrzenka (Schindler z Kunína) Der Anker, Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherung / 1871-1873

MP 1456

Der Anker, Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherung

DL

Kunín

1871-1873

Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben --------------- Kotva Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]