Cedule „Vzájemná okresní požární pojišťovna v Klatovech“ / cca 1940

MP 1438

Vzájemná okresní požární pojišťovna v Klatovech

18×14 cm

cca 1940