Hudebníci hrabata Haugwitzové z Náměště nad Oslavou

Haugvicové z Malé Obiše (z Haukvic, německy von Haugwitz) jsou hraběcí rod pocházející z Lužice či Míšně, na českém území se rozvětvili a žili například v Hrabství kladském. Prvním Haugvicem z Malé Obiše ve Slezsku byl Matouš z Haugvic roku 1474. Do baronského stavu byli povýšeni  Jiří Karel (1674–1745) a Jindřich Vilém (1677–1738)s predikátem z Haugvic a z Malé Obiše. Pouze

Pokračovat...

Svobodní pánové Mladové ze Solopysk – panství Červený Hrádek a Kosova Hora

Mladotové ze Solopysk jsou starý český vladycký* rod, který v 18. století povýšil do panského stavu. Pocházeli ze Solopysk nad Černošicemi u Prahy. První zmínky o předcích rodu, kteří drželi Solopysky, pocházejí ze začátku 14. století. Prvním ověřeným předkem rodu se stal Vochek ze Solopysk, který roku 1421 bránil Karlštejn. Do počátku třicetileté války

Pokračovat...

Špitály a nemocnice v Litoměřicích

Litoměřice (německy Leitmeritz) jsou městem na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách a  pro svou úrodnou polohu jsou známé také jako Zahrada Čech. Byly královským městem od roku 1219  a zároveň sídlem biskupství litoměřické diecéze. Litoměřice se tak již ve středověku staly významným správním a náboženským centrem Čech. Jako všechna města, i Litoměřice se během

Pokračovat...

P. Robert Schälzky OT, velmistr Řádu německých rytířů a hájenka v Podlesí

Řád německých rytířů, celým názvem Bratři německého řádu Panny Marie v Jeruzalémě či Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě  je jeden z nejstarších duchovních rytířských řádů římskokatolické církve. Řád vznikl ve 12. století v Jeruzalémském království na území pozdější Palestiny. Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Jeho moc a územní rozšíření je srovnatelná

Pokračovat...

Knížecí rod Kinských z Vchynic a Tetova – cukrovar Hospozín, panství Horažďovice

Rod Kinských z Vchynic a Tetova je jedním z nejvýznamnějším z českých aristokratických rodů, jehož původ sahá až do 13. století. Historie rodu Kinských je dlouhá a jelikož se zpočátku jednalo o malý vladycký rod, jsou jeho počátky plné nejasností. V tomto období se jednalo spíše o větší sedláky, než o významný šlechtický rod. Výraznějšího

Pokračovat...

Kostel sv. Vojtěcha (dříve sv. Jiří) a jezuité v Opavě

  Kostel sv. Vojtěcha (dříve sv. Jiří) je monumentální jednolodní stavba postavená na konci 17. století na opavském Dolním náměstí na místě malého gotického kostela ze 14. století. Kostel byl proslulý svým obrazem Panny Marie, který byl roku 1734 slavnostně prohlášen za milostný. Obraz se těšil velké úctě Opavanů a zejména v těžkých dobách ji

Pokračovat...

Princ Filip Belgický, hrabě flanderský – majitel panství Fulnek

Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha je původem německá dynastie, v současnosti vládnoucí v Belgii, Spojeném království a zemích Commonwealth Realm. Rodu se někdy říká prostě jen Koburkové. Dynastie nese jméno podle malého zaniklého německého (durynského) vévodství Sasko-Coburg-Gotha. Dynastie Sasko-Cobursko-Gothajská vládla postupně v těchto zemích: Sasko-kobursko-gothajské vévodství, Belgii, Bulharsku, Portugalsku, a Spojeném království. Jeho královská výsost Princ Filip Belgický,

Pokračovat...

Naše cedule Rolnické vzájemné pojišťovny v Národním zemědělském muzeu.

Naše cedule Rolnické vzájemné pojišťovny (zde) je ve dnech 28.9. 2018 – 31.12. 2018 k vidění v Národním zemědělském muzeu v Praze v rámci výstavy Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech. Více o výstavě je zde.       

Pokračovat...

Na webu je již více než 1000 předmětů

Na webu je již více než 1000 předmětů. Této mety jsme dosáhli 1.4.2018.

Pokračovat...