Pojistné smlouvy odpovědnosti provozu vozidel 1946-1989