• Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Formulář – pojištění bez lékařské prohlídky, Česká vzájemná životní pojišťovna / 1941

MP 1751

Česká vzájemná životní pojišťovna

A4

1941

Česká vzájemná životní

Česká vzájemná životní pojišťovna v Praze

Böhmische wechselseitige Lebens-Versicherungs-Anstalt

-----------------------------

Česká vzájemná životní pojišťovna
Dle předpisů platných na počátku 20. století nebylo možné připojit životní pojištění jako zvláštní oddělení neživotní pojišťovny, a tak správní rada První česká vzájemná pojišťovna rozhodla o založení bratrského ústavu – Česká vzájemné životní pojišťovny. Její založení schválila valná hromada První české vzájemné pojišťovny v roce 1909, přičemž základní fond ve výši 400.000 K byl financován jejího záložního fondu I. oddělení (požární). O úspěchu ČVŽP svědčí fakt, že celých 400.000 Kč bylo mateřskému ústavu vráceno v roce 1927.