korespondence Vzájemný pojišťovací spolek statkářů a nájemců proti krupobití v Praze / 1926

MP 641

Vzájemný pojišťovací spolek statkářů a nájemců proti krupobití v Praze

Křimice u Plzně

A6

1926