Platební knížka, složka Vzájemná požární pojišťovna v Nepomuku / cca 1930

MP 1414

Vzájemná požární pojišťovna v Nepomuku

Nepomuk

A6

cca 1930