• Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Pojistka poj. proti ohni, blesku a výbuchu Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave / 1946

MP 2383

Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave

Drženice

A4

1946

Slovenská

Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave
Szlovák Biztositó R.T.

-----------------------

Slovenská pojišťovna, akc. poj. v Bratislavě
První česká vzájemná pojišťovna se podílela se v roce 1921 i na založení Slovenské pojišťovny, akc. poj. v Bratislavě. Ta vznikla splynutím s První slovenské pojišťovnou, akc. poj. v Bratislavě. Slovenská následně převzala celý československý pojišťovací obchod První uherské vzájemné pojišťovny v Budapešti.