Pojistka všeobecné pojištění osob s návratným pojistným Česká státní pojišťovna / 1979 – muzeumpojisteni.cz