Poznámkový kalendářík 1940 Viktoria v Berlíně, všeobecná pojišťovací akciová společnost a Labe, pojišťovací ústav proti škodám akc. spol. / 1940

MP 1109

Viktoria v Berlíně, všeobecná pojišťovací akciová společnost v Praze / Labe, pojišťovací ústav proti škodám akc. spol.

1940