• Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork
  • Artwork

Přihláška na pojištění válečné půjčky (poj. pro případ úmrtí a dožití bez lékařské prohlídky) C.K. výs. společnost pro pojištění na život Rakouský Fénix ve Vídni / 1917

MP 1419

C.K. výs. společnost pro pojištění na život Rakouský Fénix ve Vídni a C.k. rakouský vojenský vdovský a sirotčí fond

A4+

1917