• Artwork
  • Artwork

Reklamní korespondence Spolek „Gisela“ a První ústav pojišťující službu vojenskou / cca 1900

MP 1841

Gisela-Verein, První ústav pojišťující službu vojenskou

A4

cca 1900

Gisela

C.k. priv. Spolek Gisela, život a výbavu vzájemně pojišťující ústav;

Gisela-Verein;

Spolek Gisela, vzájemná pojišťovna na život a výbavu

Gisela-Verein Lebens- und Austeuer-Versicherungsanstalt auf GegenseitigkeitPrvní ústav pojišťující sl. vojenskou

První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa v Brně