Sazebník smíšené pojištění pro případ úmrtí neb dožití Koruna, první česká všeobecná akciová společnost pro pojišťování na život / 1920

MP 2052

Koruna, první česká všeobecná akciová společnost pro pojišťování na život

A5

cca 1920