Cedule „Vzájemná okresní pojišťovna v Přešticích“ / 1920-1930

MP 73

Vzájemná okresní pojišťovna v Přešticích

1920-1930?

19 x 14 cm