Stvrzenka Duna, altálanos biztositó részvénytársaság Bécsben / 1940

MP 2157

Duna, altálanos biztositó részvénytársaság Bécsben

Košice

DL

1940

Dunaj SK/Duna

Dunaj, všeobecná poišťujúca účastinná společnost vo Viedni Duna, altálanos biztositó részvénytársaság Bécsben