vinkulace Dunaj, všeobecná pojišťovací a.s. ve Vídni / 1922-1923 – muzeumpojisteni.cz