Výroční zpráva uveřejněná ve Wiener Zeitung První česká všeobecná zajišťovací banka v Praze / 1902

MP 1619

První česká všeobecná zajišťovací banka v Praze

Vídeň

A3

1902

První česká zajišťovací

První česká všeobecná zajišťovací banka v PrazeErste böhmische allgemeine rückversicherungsbank in Prag  --------------------------- První česká zajišťovací banka Byla založena v roce 1872 a od počátku měla úzké vztahy mj. s První českou vzájemnou pojišťovnou, když do konce roku 1880 dokonce sídlila v budově tohoto ústavu.