Výtah z výroční zprávy Austria, všeobecná společnost vzájemně pojišťující kapitály a důchody ve Vídni / 1882

MP 1927

Austria, všeobecná společnost vzájemně pojišťující kapitály a důchody ve Vídni

A5+

1882