Zálepka Rolnická vzájemná pojišťovna / cca 1930 – muzeumpojisteni.cz