Smaltová cedule „Linde Versicherungs A.G. Vertretung“ / cca 1940

MP 2456 Linde Versicherungs A.G. 30×22,5 cm cca 1940

Pokračovat...

Cedulka „Pojištěno u Rolnické pojišťovny v Praze“ / cca 1920

MP 2455 Rolnická vzájemná pojišťovna 16,5×12 cm cca 1920  

Pokračovat...

Obnovení požární pojistky Gegenseitige Feuer-Versicherungs-Verein für das nordwestliche Schlesien in Weidenau / 1908

MP 2454 Gegenseitige Feuer-Versicherungs-Verein für das nordwestliche Schlesien in Weidenau Vápenná (Setzdorf) A4 1908

Pokračovat...

Požární pojistka Wechselseitige Versicherungs-Gesellschaft in Krakau / 1884

MP 2453 Krakauer wechselseitige Versicherungs-Gesellschaft in Krakau Vápenná (Setzdorf) A4 1884

Pokračovat...

Pojistka na život Praha, spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující v Praze / 1912

MP 2452 Praha, spolek kapitály a důchody vzájemně pojišťující v Praze Víska A3 1912

Pokračovat...

Stvrzenka daně z motorového vozidla a pojistného Česká státní pojišťovna / 1970-1974

MP 2451 Česká státní pojišťovna Frýdek-Místek A7 1970-1974

Pokračovat...

Stvrzenka daně z motorového vozidla a pojistného Státní pojišťovna / 1967-1968

MP 2450 Státní pojišťovna Frýdek-Místek A7 1967-1968

Pokračovat...

Žádost o zrušení poj. vozidla Česká státní pojišťovna / 1975

MP 2449 Česká státní pojišťovna Frýdek-Místek A5 1975

Pokračovat...

Pojistka poj. majetku Wechselseitiger Feuerschaden-Versicherungs-Verein in Grulich / 1931-1932

MP 2446 Wechselseitiger Feuerschaden-Versicherungs-Verein in Grulich Cotkytle (Zotkittel) A5 1931-1932

Pokračovat...

Pojistka poj. majetku Wechselseitiger Feuerschaden-Versicherungs-Verein in Grulich / 1930

MP 2445 Wechselseitiger Feuerschaden-Versicherungs-Verein in Grulich Cotkytle (Zotkittel) A5 1930

Pokračovat...