Hudebníci hrabata Haugwitzové z Náměště nad Oslavou

Haugvicové z Malé Obiše (z Haukvic, německy von Haugwitz) jsou hraběcí rod pocházející z Lužice či Míšně, na českém území se rozvětvili a žili například v Hrabství kladském. Prvním Haugvicem z Malé Obiše ve Slezsku byl Matouš z Haugvic roku 1474. Do baronského stavu byli povýšeni  Jiří Karel (1674–1745) a Jindřich Vilém (1677–1738)s predikátem z Haugvic a z Malé Obiše. Pouze

Pokračovat...

Svobodní pánové Mladové ze Solopysk – panství Červený Hrádek a Kosova Hora

Mladotové ze Solopysk jsou starý český vladycký* rod, který v 18. století povýšil do panského stavu. Pocházeli ze Solopysk nad Černošicemi u Prahy. První zmínky o předcích rodu, kteří drželi Solopysky, pocházejí ze začátku 14. století. Prvním ověřeným předkem rodu se stal Vochek ze Solopysk, který roku 1421 bránil Karlštejn. Do počátku třicetileté války

Pokračovat...

Knížecí rod Kinských z Vchynic a Tetova – cukrovar Hospozín, panství Horažďovice

Rod Kinských z Vchynic a Tetova je jedním z nejvýznamnějším z českých aristokratických rodů, jehož původ sahá až do 13. století. Historie rodu Kinských je dlouhá a jelikož se zpočátku jednalo o malý vladycký rod, jsou jeho počátky plné nejasností. V tomto období se jednalo spíše o větší sedláky, než o významný šlechtický rod. Výraznějšího

Pokračovat...

Princ Filip Belgický, hrabě flanderský – majitel panství Fulnek

Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha je původem německá dynastie, v současnosti vládnoucí v Belgii, Spojeném království a zemích Commonwealth Realm. Rodu se někdy říká prostě jen Koburkové. Dynastie nese jméno podle malého zaniklého německého (durynského) vévodství Sasko-Coburg-Gotha. Dynastie Sasko-Cobursko-Gothajská vládla postupně v těchto zemích: Sasko-kobursko-gothajské vévodství, Belgii, Bulharsku, Portugalsku, a Spojeném království. Jeho královská výsost Princ Filip Belgický,

Pokračovat...