C.k. ústav ku vzájemnému pojišťování

C.k. priv. český společný ústav pojišťující pro pohořelé

První český c.k. priv. ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobitím v Praze


Předměty pojišťovny: