Fond pohraniční finanční stráže

Vzájemné pojištění a Podpůrný fond Svazu pohraniční finanční stráže Republiky Československé


Předměty pojišťovny: