Moravskoslezská

Moravskoslezská vzájemná pojišťovna, Brno

Mährische-schlesische wechselseitige Versischerungs-Anstalt in Brünn

————————

Moravsko-slezská
Sotvaže rytíř Jiří z Hőgelműller založil Dolnorakouskou pojišťovnu (1824), začal společně s augustinianským opatem starobrněnským Fr. Cyrilem Nappem připravovat založení pojišťovny moravsko-slezské, tedy Pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko. Ta byla povolena dvorským dekretem ze dne 13.4.1826, její stanovy císař schválil v březnu 1829, a do provozu vstoupila 1.7.1830.


Předměty pojišťovny: