North British and Mercantile

North British and Mercantile společnost pro pojištění proti škodám z ohně ve Vídni

North British and Mercantile Insurance Company in Wien


Předměty pojišťovny: