První nemocenská pojišťovna volných povolání…

První nemocenská pojišťovna volných povolání, obchodníků, živnostníků, rolníků a vyšších úředníků, zapsaná pom. pokl.


Předměty pojišťovny: