Riunione c.k.

C.k. výsadní Riunione Adriatica di Sicurtà v Terstu

K.K. priv. Riunione Adriatica di Sicurtà in Triest

Adriai Biztositó Társulat


Předměty pojišťovny: