Praha

Praha, vzájemná pojišťovna

———————

Vzájemná životní pojišťovna „Praha“
Byla založena v roce 1868 a v jejím čele stal JUDr. Klaudy, starosta král. Hlavního města Prahy, který byl zároveň členem generálního ředitelství (1867-1870) cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření.


Předměty pojišťovny: