budík Praha, vzájemná pojišťovna / 1920-1940

MP 415

Praha, vzájemná pojišťovna v Praze

cca 1920-1940

Praha

Praha, vzájemná pojišťovna --------------------- Vzájemná životní pojišťovna „Praha“ Byla založena v roce 1868 a v jejím čele stal JUDr. Klaudy, starosta král. Hlavního města Prahy, který byl zároveň členem generálního ředitelství (1867-1870) cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření.