Dodatek k životní pojistce (zproštění od placení) Praha, vzájemná pojišťovna v Praze / 1936

MP 1824

Praha, vzájemná pojišťovna v Praze

Líšov

A4

1936

 

Praha

Praha, vzájemná pojišťovna --------------------- Vzájemná životní pojišťovna „Praha“ Byla založena v roce 1868 a v jejím čele stal JUDr. Klaudy, starosta král. Hlavního města Prahy, který byl zároveň členem generálního ředitelství (1867-1870) cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření.