Korespondence První československá pojišťovna, národní podnik na tiskopisu Zemské dobytčí pojišťovny v Brně / 1948

MP 1430

První československá pojišťovna, národní podnik

A6

Střílky

1948