Zemská dobytčí

Zemská dobytčí pojišťovna markrabství Moravského pro pojišťování hovězího dobytka

Moravská zemská dobytčí pojišťovna v Brně

Zemská dobytčí pojišťovna v Brně

Mährische Landes-Vieh-Versischerungsanstalt in Brünn


Předměty pojišťovny: