Návrh pro pojišťování dle sazby I Spolek Gisela pro výbavu dospělých dívek / 1898

MP 1391

Spolek Gisela pro výbavu dospělých dívek pod ochranou Její cís. a král. Výsosti, Nejjasnější paní Arcivévodkyně Gisely

A4-

Praha

1898