Korespondence Spolek Gisela pro výbavu dospělých dívek pod ochranou Její cís. A král. Výsosti, Nejjasnější paní Arcivévodkyně Gisely + První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa / 1898

MP 1390

Spolek Gisela pro výbavu dospělých dívek pod ochranou Její cís. a král. Výsosti, Nejjasnější paní Arcivévodkyně Gisely + První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa

A4+

Praha

1898

Gisela

C.k. priv. Spolek Gisela, život a výbavu vzájemně pojišťující ústav; Gisela-Verein; Spolek Gisela, vzájemná pojišťovna na život a výbavu Gisela-Verein Lebens- und Austeuer-Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit

První ústav pojišťující sl. vojenskou

První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa v Brně