Žádost za obnovení loňské pojistky Krakovské vzájemné pojišťovny u Všeobecné pojišťovny akc. společnosti v Brně / cca 1920

MP 1069

Krakovská vzájemná pojišťovna; Všeobecnou pojišťovnu akciovou společnost v Brně

Bystřice pod Hostýnem

A4

cca 1920

Všeobecná

Všeobecná pojišťovna, akc. spol. v Brně Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń, Tow.akc. ------------------------ Všeobecná pojišťovna, akc. spol. v Brně První česká vzájemná pojišťovna byla aktivní i během zakladatelské vlny československých pojišťoven ve 20.letech 20.stol. Konkrétně se stala v roce 1920 zakladatelem Všeobecné pojišťovny, akc. spol. v Brně, která převzala kmen Krakovské vzájemné pojišťovny, generální representace v Brně.

Krakovská

Krakovská vzájemná pojišťovna Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie