Všeobecná

Všeobecná pojišťovna, akc. spol. v Brně
Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń, Tow.akc.

————————

Všeobecná pojišťovna, akc. spol. v Brně
První česká vzájemná pojišťovna byla aktivní i během zakladatelské vlny československých pojišťoven ve 20.letech 20.stol. Konkrétně se stala v roce 1920 zakladatelem Všeobecné pojišťovny, akc. spol. v Brně, která převzala kmen Krakovské vzájemné pojišťovny, generální representace v Brně.


Předměty pojišťovny: