Cedule „Slovenská poisťovna úč. spol. – Szlovák Biztositó R.T.“

MP 1096

Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave / Szlovák Biztositó R.T.

15×10,5 cm

Slovensko

Slovenská

Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave Szlovák Biztositó R.T. ----------------------- Slovenská pojišťovna, akc. poj. v Bratislavě První česká vzájemná pojišťovna se podílela se v roce 1921 i na založení Slovenské pojišťovny, akc. poj. v Bratislavě. Ta vznikla splynutím s První slovenské pojišťovnou, akc. poj. v Bratislavě. Slovenská následně převzala celý československý pojišťovací obchod První uherské vzájemné pojišťovny v Budapešti.