Cedule „Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave“ / cca 1930-1940

MP 1097

Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave

15×10 cm

Slovensko

cca 1930-1940

Slovenská

Slovenská poisťovna úč. spol. v Bratislave Szlovák Biztositó R.T. ----------------------- Slovenská pojišťovna, akc. poj. v Bratislavě První česká vzájemná pojišťovna se podílela se v roce 1921 i na založení Slovenské pojišťovny, akc. poj. v Bratislavě. Ta vznikla splynutím s První slovenské pojišťovnou, akc. poj. v Bratislavě. Slovenská následně převzala celý československý pojišťovací obchod První uherské vzájemné pojišťovny v Budapešti.