Přihláška k pojištění První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa v Brně / 1896

MP 1389

První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa v Brně

A4-

1896