Novinová reklama Der Anker, Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherung / 1864

MP 2037

Der Anker, Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherung

Opava

A4

1864

Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben --------------- Kotva Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]