Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen
AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben

—————

Kotva
Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]


Předměty pojišťovny: