Životní pojistka Der Anker, Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft in Wien / 1931

MP 2242

Der Anker, Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft in Wien

Litoměřice

A3

1931

Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben --------------- Kotva Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]