korespondence – upomínka První ústav pojišťující službu vojenskou / 1911

MP 1025

První ústav pojišťující službu vojenskou pod ochranou C.K. výsosti pana arcivévody Josefa v Brně

Dřevohostice

1911