Prospekt a sazebník Kotva, společnost ku pojišťování kapitálů a důchodů na život / 1894

MP 1396

Kotva, společnost ku pojišťování kapitálů a důchodů na život

A4+

1894

 

 

Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben --------------- Kotva Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]