zálepky Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen / cca 1890-1930

MP 254

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen

cca 1890-1930

Kotva/Der Anker

Der Anker, Gesellschaft für Lebens-und-Renten Versicherungen AZ ANKER Élet-és Járadék Biztositó-Tarsaság Bécsben --------------- Kotva Generální zástupce vídeňské pojišťovny „Kotva“ Sikmund Schlesinger byl v letech 1867-1901 zároveň součástí správního sboru cís. král. privilegovaného společného ústavu pojišťujícího náhradu za škody z pohoření [Čech, 1928]